מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) - מרכז מושב רנן

תוכנית 7/ 03/ 122/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) - מרכז מושב רנן
מספר: 7/ 03/ 122/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חילופי שטחים בין מגרש שיעודו שטח למבני ציבור למגרש שיעודו שטח ציבורי פתוח.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח למבני ציבור (מבנים ומוסדות ציבור) לשצ''פ ומשצ''פ לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעודי קרקע.
ג. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםרנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100282חלק135, 138
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 122/ 3הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6120. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים04/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2011. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית04/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012