מגרשים 63-64-65 שכונה 25 כסייפה

תוכנית 7/ 03/ 322/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מגרשים 63-64-65 שכונה 25 כסייפה
מספר: 7/ 03/ 322/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קוי בניין, הגדלת זכויות בניה, תוספת קומה שלישית, תוספת יח''ד ותוספת חזית מסחרית למגרש 65.

עיקרי ההוראות:
- שינוי קו בניין צדדי מ- 3.5 מ' ל- 3 המגרשים, שינוי קו בניין קדמי למגרש 63 מ- 7.0 מ' ל- 6.7 ושינוי קו בניין אחורי למגרשים 63,65 מ- 10.0 מ' ל- 5.0 מ' ולמגרש 64 מ-10.0 מ' ל- 1.9 מ'.
- הגדלת זכויות בניה במגרשים 63, 64 מ- 400 ל - 996 מ''ר מתוכן 750 מ''ר המהווים שטחים עיקריים ו- 150 מ' מסחר.
- הגדלת מס' יח''ד במגרש 65 מ- 1 ל- 4 יח''ד.
- הגדלת מס' יח''ד במגרשים 63, 64 מ- 1 ל- 6 יח''ד.
- תוספת קומה שלישית למגרשים.
- קביעת שלבי ביצוע התכנית.
- קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100076חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 405מרכז הישוב- כסייפהשינוי
תוכנית7/ 03/ 322/ אשכונה 25 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/05/2012
קבלת תכנית01/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200716/07/2012