מג' 44-45 שינוי קו בנין

תוכנית 2/ 03/ 136/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מג' 44-45 שינוי קו בנין
מספר: 2/ 03/ 136/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתקנון הקיים כדלקמן: 1. שנוי גג הבטון לגג רעפים להסתרת המתקנים. 2. שנוי גובה מבנה מקסימלי מ- 6.7 מטר ל- 7.5 מטר. 3. שנוי אחוזי בניה מ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת - מגרשים מס' 45+44

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40047חלק44, 158-165
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית29/11/1987