מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד

תוכנית 3/ 03/ 102/ 92

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד
מספר: 3/ 03/ 102/ 92
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לאגף הדרומי- שינוי שימוש מדירות נופש למגורים.
ב. לאגף הצפוני- 5 קומות כולל קומת כניסה לבית מלון + 7 קומות עליונות למגורים.
ג. לאגף מרכזי- מסחר, שרותי מלון ומועדון ספורט לשימוש הציבור + 2 קומות עליונות למגורים.
ד. 2 מרתפי חניה בחלק המזרחי של קומת קרקע.
ו. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע א', רחוב מרטין בובר מס' 1 פינת רח' הטיילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2061חלק127128, 140
20616חלק111
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 102/ 72מלון דירות רובע א חוף היםשינוי
תוכנית3/ 03/ 102/ 49שינוי יעודיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2008תאריך פרסום: 07/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5856. עמוד: 47. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות21/07/2008
החלטה בדיון בולחוף25/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 479. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים03/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה27/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/02/2006
קבלת תכנית12/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200801222/12/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200801001/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95118/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800801/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800721/07/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3925/06/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף3830/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף4109/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200800318/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800211/02/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200800114/01/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים81631/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601227/11/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601130/10/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה