מדיניות מתחמים

נושא מחוז-תל-אביב(2)

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: מדיניות מתחמים
מספר: מחוז-תל-אביב(2)
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מדיניות הוועדה המקומית לאזור התעסוקה ביצרון וקווים מנחים להמשך התפתחותו וקידום תכניות נקודתיות בו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69719/04/2004