מדרגות + ממ"ד בקומת קרקע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 222/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: מדרגות + ממ"ד בקומת קרקע
מספר: 222/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לגיטימציה לתוספת בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19757חלק63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200704927/11/2007