מדרשה לחקלאות ע"ש רופין

תוכנית עח/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מדרשה לחקלאות ע"ש רופין
מספר: עח/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמדרשת רופין

תיאור המיקום:
ישוב: מדרשת רופין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8134חלק4-61-2, 7, 11-12
8137חלק7-9
8404חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1967תאריך פרסום: 19/01/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1332. שנה עברית: התשכז .
קבלת תכנית22/04/1966