מדרשת בן גוריון בשדה בוקר

תוכנית 20/ 02/ 120/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מדרשת בן גוריון בשדה בוקר
מספר: 20/ 02/ 120/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח המדרשה הסדרת יעודי
הקרקע וקביעת הזכויות והוראות הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבמדרשת בן גוריון

תיאור המיקום:
ישוב: שדה בוקר
מדרשת בן גוריון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
קבלת תכנית16/05/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800225/02/2008