מהדרין בע"מ

תוכנית גז/ 624/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מהדרין בע"מ
מספר: גז/ 624/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול דרכים, חלוקת השטח למגרשים חקלאיים- פרדסים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודצפריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4000חלק1-10, 12-13, 15-16, 20
4001חלק6-9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/1988תאריך פרסום: 03/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3569. עמוד: 2738. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות09/07/1987תאריך פרסום: 09/07/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3467. עמוד: 2053. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית09/07/1987