מוביל מים וקולחים ארצי בתחום מחוז דרום (באר טוביה, שקמים ושמעונים)

תוכנית 1/ 02/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוביל מים וקולחים ארצי בתחום מחוז דרום (באר טוביה, שקמים ושמעונים)
מספר: 1/ 02/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לייעד שטחים למוביל מים וקולחים ארצי ולמתקנים הנדרשים לצורך תפעולם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 27שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזהשינוי
תוכנית6/ 03/ 169/ 1כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"שינוי
תוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורותשינוי
תוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חיילשינוי
תוכנית6/ 03/ 204/ 2תכנית מפורטת של הישוב והסביבהשינוי
תוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדיםשינוי
תוכנית6/ 03/ 199מושב זוהרשינוי
תוכנית6/ 03/ 125תעשיהשינוי
תוכנית6/ 03/ 111/ 1איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3536. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות06/11/2006
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2006. עיתון: מעריב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1607. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח01/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/12/2002
קבלת תכנית05/08/2002