מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.

תוכנית מח/ 224

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
מספר: מח/ 224
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטחים למובילי מים וקולחין ולמתקנים הנדרשים לצורך תפעולם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא
מרכזלודלודלוד
מרכזעמק חפרעמק חפר
מרכזלב השרוןלב השרון
מרכזדרום השרוןדרום השרון
מרכזחבל מודיעין
מרכזשורקות
מרכזמזרח השרון

תיאור המיקום:
מחדרה בצפון דרך ראש העין במרכז ומסתיים ביסודות בדרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2144חלק2-14, 16-17, 19-23, 25, 28-29, 31, 33, 38, 45, 50, 57, 64, 66, 68, 72-73, 75, 77, 80, 82, 86, 92, 95, 101, 104, 107-108, 111, 114, 117, 153-154
3148כל הגוש
3149כל הגוש
3150חלק3, 6, 27, 33, 61-63, 66-67
3364כל הגוש
3883חלק1
3893חלק2, 6, 8
3913חלק5-13, 22, 25
3914חלק3-10, 12-13, 17, 22-23, 25
4003חלק93, 98-99
4004כל הגוש
4005כל הגוש
4006חלק16-22
4007חלק60
4020כל הגוש
4023כל הגוש
4033חלק38, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81
4035חלק54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 99
4050חלק90-92
4051חלק1
4052חלק18-20, 33
4053חלק26-30, 41-46, 48-50
4055חלק42
4056חלק26-32, 35-36, 38-43
4057חלק18-21, 23, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81
4087חלק24
4088חלק1
4089חלק1, 9
4092חלק7, 10, 17
4093חלק12
4094חלק4, 9, 88-89
4095חלק23-24
4103חלק12-13, 24, 88, 93, 103, 109, 111
4112חלק4, 10-12, 14, 16-17, 19-20, 22-25, 28-29, 32, 35, 45-46, 48, 50, 52, 57, 64, 66, 68, 72-73, 75, 77, 80, 82, 84, 86, 92-93, 95-97, 100-101, 104, 107, 111-112, 117, 150-156, 172, 471
4115חלק10, 16, 18, 20-21, 95, 178
4116חלק11, 13, 16-18, 35-36, 40, 44, 46, 51, 62-64
4119כל הגוש
4210חלק68
4249חלק6-7, 9
4251חלק4-6, 12-13, 15, 17-20, 32-33, 42, 49-50, 55, 64
4256חלק12, 14-15, 38, 74, 76-79
4260חלק1-4, 17-19, 26
4262חלק5-6, 8-14, 16-23, 28-29
4263חלק2, 4-11, 36
4264חלק9-12
4266חלק1-3, 19, 23-24, 34-40, 44
4267חלק12
4303חלק18, 21
4304חלק7-10, 13, 17-18, 21
4305חלק11
4323חלק1
4377חלק1
4381חלק5-6, 9
4383חלק1-2, 5-7
4386חלק1-2, 5, 9, 11-12, 17, 20
4387חלק1
4422חלק1
4423חלק1
4424חלק1
4425חלק1
4429חלק1
4455חלק19-30, 111-118
4484חלק2-3, 61-62, 67-68
4485חלק7, 11-13, 15, 17-18
4486כל הגוש
4512חלק14, 16, 20, 25
4514חלק4-5, 7-9, 22, 25
4515חלק1
4605חלק72, 86, 95, 97
4606כל הגוש
4632חלק82-96, 112-113
4665כל הגוש
4740חלק107
4758חלק1
4759חלק3
5177חלק6
5661חלק1
5701חלק2-3
5702כל הגוש
5703כל הגוש
5710כל הגוש
5711חלק3, 6, 57
5712חלק61
5715חלק7-11, 13
5716כל הגוש
6244חלק5, 20, 25, 31, 80, 275
6299חלק3-6, 11, 17-18, 27, 30, 38, 62
6300חלק21, 24, 27, 30, 33, 39
6301חלק7-8, 22-26, 29-36
6302חלק20-22, 24-33, 36
6311חלק15, 21, 24, 321-324, 334-337, 339-346, 366
6654חלק1-4, 15
7501חלק5-6, 8-11, 24, 41
7502חלק22-23, 37-43, 73
7512חלק3, 8-9
7513חלק6-8, 22
7521חלק17-24, 28
7522חלק13-14, 18-23, 26-28, 30-31, 41-42
7526חלק13-14, 23-24, 27-28, 31, 35-51
7528חלק36, 50, 55-56, 58
7531חלק4, 33
7532חלק41-42, 51, 58-59, 63, 66, 72-73
7533חלק1, 6, 14
7599חלק11-15, 17-18, 23-27, 55-56
7604חלק3, 6-9, 11, 13-16, 18
7607חלק78, 85, 108-109, 120
7616חלק17, 20, 23, 63, 68
7618חלק66-70
7619חלק53, 58, 103, 105, 115-117
7733חלק4-5, 9-10, 12
7758חלק45-56
7776חלק8, 23-24, 28, 75, 77
7779חלק3-7, 10-11, 13, 17-19, 23, 29-31
7780חלק5, 14-19, 24-26, 28-29
7783חלק7-10, 13, 25-30
7784חלק17-21, 26-29, 34-39, 41-42, 56, 58-60
7804חלק3-5, 7-11, 17-19, 21, 23, 32, 43-45
7811חלק3, 23-25
7812חלק14-15, 33, 35, 51-52, 67
7821חלק2-10, 19, 27, 29, 34
7865חלק1-4
7866חלק16-19, 25-27, 34-36, 58, 63-64, 74-78, 83
7871חלק12-15, 22
7872חלק1, 4-5, 17-18
7874חלק4, 6-7
7875חלק6-8, 19, 24-29, 32, 37-39
7966חלק25, 37, 41, 43, 45, 47-49
7972חלק5, 9, 16, 20, 29-30, 32-33
8029חלק3, 7-8
8086חלק1-2, 51, 55
8099חלק15, 28, 34, 38, 42
8100חלק6, 9, 12-13, 16, 18
8102חלק1-2, 4, 9, 11
8161חלק1-2, 15, 25
8162חלק3, 6, 8, 11-13
8224חלק2-3, 17
8226חלק3, 6-52
8443חלק2-3, 5-8, 10-11
8447חלק3, 5
8484חלק13-15, 17-19
8546חלק6-7, 37-41, 56-57, 64, 66-67, 77
8547חלק7, 12-13
8692חלק9-13, 16-17
8876חלק16-19, 21
8877חלק1, 8, 37, 41, 45
22688חלק155-156
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 566פארק התעסוקה על יד צומת אל-על .שינוי
תוכניתגז/ 33/ 2/ איעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים.שינוי
תוכניתמשמ/ 139שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 59שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 69שדשינוי
תוכניתמשמ/ 78שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 98שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 17עחשינוי
תוכניתמשמ/ 77שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 65שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 126שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 54שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 105שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 25תכנון כוללשינוי
תוכניתמשמ/ 103שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 113עחשינוי
תוכניתמשמ/ 133שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 83שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 32שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 30שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 150שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 90שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 101שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 100שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 10עחשינוי
תוכניתמח/ 90אזור תעסוקה מטרופולני משני - רג"משינוי
תוכניתשד/ 694/ 10שיקום מחצבות נחשונים - א. ת. חצב - "הנסון".שינוי
תוכניתגז/ 27מושב פתחיהשינוי
תוכניתלד/ 1000לודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות16/07/2012תאריך פרסום: 16/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6446. עמוד: 5306. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט20/05/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות22/01/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 110. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/09/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2008
החלטה בדיון בוולק"ח04/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה05/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/09/2006
קבלת תכנית23/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201200322/01/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201101912/06/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים108415/11/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים98628/12/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52504/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים52205/11/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח26403/09/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200701509/07/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200700405/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200700124/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית