מוסד בית קשת

תוכנית ג/ 12058

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוסד בית קשת
מספר: ג/ 12058
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מוסד סעודי גריאטרי ושרותים נילווים.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים.
ג. קביעת זכויות והוראות בניה.
ד. קביעת סידורי תנועה וחניה.
ה. לאפשר הוצאות היתרי בניה מכוח סעיף 145 לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןבית קשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7921מרכז אזרחי, כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2001
קבלת תכנית13/08/2000