מוסד חינוכי ימין אורד

תוכנית חכ/ 26/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד חינוכי ימין אורד
מספר: חכ/ 26/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הכנת תכנית מפורטת המאפשרת הוצאת היתרי בניה וזאת עפ"י הוראות תכנית חכ/ 294.
- קביעת ייעודי קרקע והוראות בניה בתחום המוסד החינוכי.
- קביעת מיקום מבנים עתידיים, עפ"י סוגיהם, עפ"י נספח הבינוי המצורף.
- התווית מערכת דרכים לתנועה מוטורית וצמתים עפ"י נספחי התנועה המצורפים.
- קביעת שלבי פיתוח ע"י נספח מתחמי פיתוח המצורף.
- תכנון מערכת תשתיות מים וביוב לשרות המבנים הקיימים והעתידיים, עפ"י נספחי
מים וביוב מצורפים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלניר עציון

תיאור המיקום:
בכרמל המערבי מצפון למושב ניר עציון וחלה על כל שטח מוסד חינוכי ימין אורד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11946חלק81-84, 93
11953חלק16, 19, 23, 25, 27
11959חלק173, 5, 10-11, 15-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 294הסדרת ושינוי גבולות פארק הר הכרמל ומתן מעמד קבע והכרה ביישוב עין חוד.פירוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 241. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/2010
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3061. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/04/2010
פרסום להפקדה בעיתונים09/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/04/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה11/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2005
קבלת תכנית03/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה