מוסד חינוכי

תוכנית 23/ 03/ 103

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד חינוכי
מספר: 23/ 03/ 103
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע צורת הבניה באיזור המיועד עבור שטח למוסד חינוך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים, צפונה משדרות הרצל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1976תאריך פרסום: 05/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2241. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1973תאריך פרסום: 15/02/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1897. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית14/02/1973