מוסד צבורי לילדים פגועי מוח.

תוכנית בר/ 207

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוסד צבורי לילדים פגועי מוח.
מספר: בר/ 207
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של אדמה חקלאית בחלק משטח התכנית.
ב. קביעת שטח למוסד ציבורי למטרות הבאות:
1. בית ספר שיקומי חקלאי לילדים פגועי מוח.
2. מגורים ותעסוקה לבוגרים פגועי מוח בתנאי
דיו מוגן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
גן רווה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3743חלק3557
3748חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים25/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1996.
פרסום לאישור ברשומות14/12/1995תאריך פרסום: 14/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4359. עמוד: 769. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1995.
פרסום להפקדה ברשומות06/04/1995תאריך פרסום: 06/04/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4295. עמוד: 2723. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה17/02/1993
קבלת תכנית17/01/1993