מוסד קהילתי- מושב משואות יצחק

תוכנית 6/ 03/ 143/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסד קהילתי- מושב משואות יצחק
מספר: 6/ 03/ 143/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לבנייני ציבור
על ידי איחוד וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמשואות יצחק

תיאור המיקום:
ישוב: משואות יצחק
גוש: 2906 ח"ח 20

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2906חלק10, 20, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. עמוד: 1074. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים29/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית16/08/1999
פרסום להפקדה ברשומות24/06/1999תאריך פרסום: 24/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4773. עמוד: 4267. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1999
קבלת תכנית27/05/1998