מוסד תשושים במרכז משען

בקשה ועדה מקומית 195/ 82/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מוסד תשושים במרכז משען
מספר: 195/ 82/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בינוי למוסד תשושים במרכז משען רמת אפעל עפ"י תמא/ 56א' גוש: 6177 חלקה: 168 קרית אונו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת גןרמת גןאפעל בית אבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6177חלק168
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3624/09/2003