מוסדות חינוך ותחנת דלק באזור חורה

תוכנית 7/ 02/ 177/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוסדות חינוך ותחנת דלק באזור חורה
מספר: 7/ 02/ 177/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכונית להוספת מגרש המיועד למוסדות חינוך
לאזור תחנת דלק (שירותי דרך) ואזור מסחרי הקיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400017חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 3תחנת תדלוק ומסחר חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית05/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006