מוסדות נר הצפון - מגדל העמק

תוכנית ג/ 13140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות נר הצפון - מגדל העמק
מספר: ג/ 13140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
- הקמת מוסדות חינוך: ישיבה קטנה וגדולה, מבני סגל, גני ילדים, בית ספר 18 כיתות ופנימיה.
- שינוי יעוד קרקע והתניית הנחיות בניה לשטח מבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמגדל העמקמגדל העמקמגדל העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17377חלק
17802חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 42מגדל אורשינוי
תוכניתג/ 323תכנית מתאר מגדל העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1598.
פרסום לאישור בעיתונים25/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות01/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2005תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3540. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח03/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית21/04/2002