מוסדות ציבור רחוב אגוז נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 162

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות ציבור רחוב אגוז נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 162
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח למבנים ולמוסדות ציבור ולספורט ונופש ע"י שינויים ביעוד קרקע וקביעת תכליות שימושים ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של קרקע ממתקני ספורט לשצ"פ למבנים ולמוסדות ציבור, משצ"פ לשביל, דרך וחניה ומדרך מוצעת למבנים ומוסדות ציבור.
- קביעת הוראות בנייה.
- קביעת זכויות בניה.
- קביעת הנחיות בניה.
- קביעת הנחיות לעיצוב אדריכלי.
- קביעת תכליות ושימושים.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
שכונת נטעים, בין רחובות אגוז, עצמאות והחיד"א
קואורדינטה X 160,700
קואורדינטה Y 592,500

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק44, 125
39579חלק89
39586חלק55-56, 73, 87-8857, 75, 86, 89, 91-92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1252. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים12/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3204. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים30/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/05/2008
קבלת תכנית01/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000709/08/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים114716/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה