מוסדות ציבור - בית ספר ומועדוני נוער - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוסדות ציבור - בית ספר ומועדוני נוער - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסדות ציבור, בית-ספר יסודי ומועדוני נוער.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/02/1969תאריך פרסום: 06/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1503. עמוד: 790. שנה עברית: התשכט .
פרסום לאישור בעיתונים06/02/1969תאריך פרסום בעיתון: 06/02/1969.
החלטה בדיון באישור תכנית19/12/1968
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1968תאריך פרסום: 29/08/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1470. עמוד: 2107. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1968תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1968.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1968
קבלת תכנית01/06/1968