מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר

תוכנית 14/ 02/ 100/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
מספר: 14/ 02/ 100/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת חניה וגישה מוטורית עבור מגרש לבניני ציבור ע"י:
- תוספת שימוש לחניה במגרש המיועד לשצ"פ ושביל להולכי רגל.
- שינוי ביעוד קרקע משצ"פ ושביל להולכי רגל לדרך מוצעת וחניה.
- שינוי ביעודי קרקע משצ"פ ושביל הולכי רגל לשביל עם גישה מוטורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומראשל

תיאור המיקום:
רח' אשל בין מס' 61 למס' 63, ובין מס' 67 למס' 69,
רח' אורן בין מס' 12 למס' 14, רח' רותם בין מס' 40 למס' 42

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38564חלק20, 30, 39, 117120, 122-123
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות30/01/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/12/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4797. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2007
קבלת תכנית08/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201200230/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201101205/12/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100905/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100516/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100402/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201100321/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201001223/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות201000828/06/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200901219/10/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200900927/07/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200801124/11/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95230/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200701112/11/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700716/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות