מועדון בר וריקודים.

בקשה ועדה מקומית בר/ ש/ 440

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: מועדון בר וריקודים.
מספר: בר/ ש/ 440
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אשרור מבנים קיימים למתן שימוש חורג למועדון בר ריקודים לתקופה של 3 שנים + הריסת סככות, הקמת משטחי חניה - קבוצת שילר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3663חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/02/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501606/09/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501502/08/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500705/04/2005