מועדון הכורה באילת

תוכנית 2/ 03/ 121/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מועדון הכורה באילת
מספר: 2/ 03/ 121/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד לבניני ציבור לשטח ציבורי פתוח (אתר הנצחה)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק63, 86-87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1970תאריך פרסום: 15/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1593. עמוד: 1057. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1969
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1969תאריך פרסום: 09/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1498. עמוד: 616. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה18/11/1968
קבלת תכנית08/11/1968