מועדון כושר, בני אפריים 228

בקשה ועדה מקומית 3489/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: מועדון כושר, בני אפריים 228
מספר: 3489/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סגירת שטח פתוח ועמודים במרתף לצורך מועדון כושר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובני אפרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6625חלק602
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3324/11/2002