מועדון נוער - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מועדון נוער - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשביל.
ב. לקבוע שטח לבנייני ציבור (מועדוני נוער).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5, 28, 45
38569חלק15, 94
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. עמוד: 871. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים24/12/1981תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1982. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1982. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2241. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/03/1981
קבלת תכנית01/03/1981