מועצה אזורית ברנר - דרך מקומית.

תוכנית בר/ מק/ 15/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מועצה אזורית ברנר - דרך מקומית.
מספר: בר/ מק/ 15/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך.

עיקרי ההוראות:
א. הרחבת דרך בסמכות ועדה מקומית בהתאם לסעיף 62 א א 2 .
ב. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרך מוצעת.
ג. קביעת הוראות בדבר סלילת דרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגן שלמהגן שלמה

תיאור המיקום:
גן שלמה (קבוצת שילר).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2645חלק16, 19
3661חלק2, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/06/2012תאריך פרסום: 28/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6439. עמוד: 5003. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/03/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2832. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201201629/03/2012