מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה

תוכנית בר/ 14/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מועצה אזורית ברנר - מבנה המועצה
מספר: בר/ 14/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת זכויות בנייה למבנה המועצה הקיים ללא שינוי בתכסית.
ב. הוספת קומה אחת מעל שתי הקומות המותרות.

עיקרי ההוראות:
א. הוספת זכויות בניה ל"שטח עיקרי" בהיקף של 180 מ"ר והעמדת סך
זכויות הבניה (שטח עיקרי ושרות )על 70% משטח החלקה.
ב. הוספת קומה אחת מעל שתי הקומות המותרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 993. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/10/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/09/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית31/01/2011
לא הוגשו התנגדויות11/01/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1234. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/10/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2010
קבלת תכנית10/12/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים143010/09/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים119130/11/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000415/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה