מוקד מסחרי על דרך 77, משהד

תוכנית ג/ 14810

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוקד מסחרי על דרך 77, משהד
מספר: ג/ 14810
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמת ופיתוח אזור מסחר, מסעדה כפרית ושירותי תיירות.
אזור חניה.
התווית דרכים.
הקצאת שצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מסחר, מסעדה כפרית ושירותי תיירות.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - מרווחי בניה, גובה בנייה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17463חלק1113-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/12/2004
קבלת תכנית05/07/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200403622/12/2004