מוקד שרותי תיירות - מעלה שחרות

תוכנית 12/ 02/ 147/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוקד שרותי תיירות - מעלה שחרות
מספר: 12/ 02/ 147/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מוקד שירותי תיירות -
מעלה שחרות, על ידי קביעת יעודי קרקע מתאימים
וקביעת תנאים והנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות

תיאור המיקום:
ישוב: שחרות
נ.צ. (רשת ישראלית) 01500925

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית01/05/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002