מוקד תיירות מדברית מעלה שחרות

תוכנית 12/ 02/ 147/ 2/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מוקד תיירות מדברית מעלה שחרות
מספר: 12/ 02/ 147/ 2/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תיירות מדברית ע"י
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים,התווית דרך גישה,
קביעת יעודי קרקע, זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשחרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39112חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/12/2004תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 836. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3246. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
קבלת תכנית05/11/1995