מוקיבלה

תוכנית ג/ 1237

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מוקיבלה
מספר: ג/ 1237
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוית מערכת דרכים ליצור אזורים מתאימים לצורך
המקום וחלוקת מגרשים לבניה ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועמקיבלה

תיאור המיקום:
ישוב: מקיבלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20012חלק46
20014חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1971תאריך פרסום: 18/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1708. עמוד: 1341. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1970
קבלת תכנית19/04/1970