מורדות ואדי רקת

תוכנית ג/ 14651

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מורדות ואדי רקת
מספר: ג/ 14651
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה של 758 יח"ד.

עיקרי ההוראות:
1 שינוי יעוד קרקע למגורים ב" ו- ג"
2. קביעת תכליות מותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה קביעת צפיפות מרווחי בניה וגובה במבנים.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
6. איחוד וחלוקה מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןטבריהטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15083חלק745, 7, 9-10
15084חלק32
15086חלק44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5879גבעת שרה - טבריהפירוט
תוכניתג/ 4179בית קברותשינוי
תוכניתג/ 287תכנית מתאר -טבריהשינוי
תוכניתג/ 15אשור עקרוני להקמת בית מגורים -טבריהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4793. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/04/2011תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2011. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית27/07/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות01/06/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2008תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4412. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/06/2008
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2004
קבלת תכנית29/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים123103/04/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים43527/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200903322/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200902001/06/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים93630/08/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50405/06/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600631/05/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23427/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200600513/03/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501020/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200500105/01/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה