מורשת

תוכנית ג/ 11713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מורשת
מספר: ג/ 11713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים למגורים, מבני ציבור/מסחר, מבני חינוך ומתקני ספורט.
2. לקבוע שטחים ציבוריים פתוחיים מסוגים שונים.
3. לתכנן מערכת שבילים ודרכים מתאימה לישוב קהילתי כפרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח כללי/אחר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמורשת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17556חלק3, 36
17688חלק10
17691חלק2-3, 5-61, 4, 7, 9
17692חלק6-74-5, 8
17693חלק2, 12
18555חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 232שנוי לתוכנית מתאר מס' 81 / 17 בתוקף - מורשתשינוי
תוכניתג/ 4288מושב מורשתשינוי
תוכניתג/ 7233שינוי יעוד לכביש מורשת -כפר מנדאשינוי
תוכניתג/ 4162כביש עוקף מורשתשינוי
תוכניתג/ 7503קטע צומת מורשת, צומת אביבשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3244. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות10/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3704. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2002. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית10/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה24/05/2000
קבלת תכנית13/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300710/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300113/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים23529/08/2002