מושב אביבים - הרחבה

תוכנית ג/ 12439

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב אביבים - הרחבה
מספר: ג/ 12439
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינויים והתאמות בישוב הקיים:
א. התאמת רוחבי כבישים וקווי דרך.
ב. התאמת פרצלציה בהתאם למצב הקיים.
ג. הסדרת מבנים חורגים.
2. תוספת יח"ד לאוכלוסיה חדשה ובנים ממשיכים (תוספת של כ-50 מגרשים בגודל 1 דונם)
3. יצירת אלמנטים חדשים לתיירות נופש ובילוי.
4. איתור מקום למלאכה זעירה וחקלאות אקולוגית.
כל אלה על מנת ליצור מקומות עבודה ומשיכת אוכלוסיה חדשה לישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילאביבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14335חלק13, 19-21
14336חלק6-7, 18
14337חלק1-3, 5-6, 104, 7-9, 16-18
14338חלק4-9, 1410-13, 15-16
14339חלק1-16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6938מושב אביביםשינוי
תוכניתג/ 6416מושב אביביםשינוי
תוכניתג/ 3115מושב אביביםשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות07/02/2007תאריך פרסום: 07/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5627. עמוד: 1551. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית03/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים27/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2002. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1732. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2001
קבלת תכנית19/03/2001