מושב אבן ספיר נגד המועצה הארצית - ועדה מחוזית

ישות כללית עתמ/ ימ/ 06/ 1229

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: מושב אבן ספיר נגד המועצה הארצית - ועדה מחוזית
מספר: עתמ/ ימ/ 06/ 1229
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאבן ספיר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 838מושב אבן ספיר - הרחבת הישוב הקייםפיצויים