מושב איתן- שרותי דרך (תחנת דלק) שינוי לתכנית 6/ 02/ 224 - תכנית מתאר מ. א. שפי

תוכנית 6/ מק/ 2043/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב איתן- שרותי דרך (תחנת דלק) שינוי לתכנית 6/ 02/ 224 - תכנית מתאר מ. א. שפי
מספר: 6/ מק/ 2043/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שרותי דרך תחנת תדלוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראיתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2999חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006