מושב אליעד

תוכנית ג/ 8347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב אליעד
מספר: ג/ 8347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של מושב אליעד.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה המסדרות את השימוש בקרקע לפי
התכליות המותרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8677יח' אירוח בישוביים כפריים, שינוי לתקנון תוכנית מתאר מקומית גולן.שינוי
תוכניתג/ 5472רמת הגולן שינוי מס' 3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1996תאריך פרסום: 28/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4459. עמוד: 560. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/09/1996
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1994תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1031. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים18/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 18/11/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1994
קבלת תכנית16/12/1993