מושב אלישמע

תוכנית שד/ מק/ 434/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב אלישמע
מספר: שד/ מק/ 434/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי יעוד שטח חקלאי לתחנת תדלוק מסוג ג' עפ"י
תמ"א 18.
ב.לקבוע הוראות של תכנית מפורטת להקמת תחנת תדלוק
מדרוג ג' עפ"י תמ"א / 18.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןאלישמע

תיאור המיקום:
ישוב: אלישמע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6655חלק20-21
6656חלק25-28, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתשד/ 434/ 3שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/2002תאריך פרסום: 04/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5081. עמוד: 2570. שנה עברית: התשסב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים19007/04/2002