מושב אמונים

תוכנית 8/ 03/ 120/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמונים
מספר: 8/ 03/ 120/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונות מגורים, על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות והנחיות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
ישוב: אמונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2503חלק19-20, 22-30
2504חלק2-11
2505חלק11-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/01/1996תאריך פרסום: 18/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4372. עמוד: 1218. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים05/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/1995
החלטה בדיון באישור תכנית27/11/1995
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1995תאריך פרסום: 31/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4331. עמוד: 4731. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/07/1995
החלטה בדיון בהפקדה08/05/1995
קבלת תכנית08/05/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה08/05/1995