מושב אמונים

תוכנית 8/ 03/ 120/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב אמונים
מספר: 8/ 03/ 120/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים ע"י שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאמונים

תיאור המיקום:
ישוב: אמונים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2504חלק11-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 120/ 7מושב אמוניםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4430. עמוד: 4203. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים05/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2364. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1996.
החלטה בדיון בהפקדה19/02/1996
קבלת תכנית25/07/1995