מושב ארבל - מגורים

תוכנית ג/ 11825

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ארבל - מגורים
מספר: ג/ 11825
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים - הקצאת מגרש מגורים נוסף בדרך גישה לישוב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17335חלק3, 5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4382מושב ארבלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2002תאריך פרסום: 17/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5047. עמוד: 1185. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/12/2001
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2001
פרסום להפקדה ברשומות12/03/2001תאריך פרסום: 12/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4970. עמוד: 1976. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2000
קבלת תכנית16/04/2000