מושב באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 117/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 117/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים א' ע"י
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
ישוב: באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
324חלק79, 105, 109-110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1998תאריך פרסום: 10/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4678. עמוד: 5224. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית10/06/1996
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1996תאריך פרסום: 28/02/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4386. עמוד: 2028. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים19/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1996.
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית05/06/1994