מושב ביצרון

תוכנית 8/ 03/ 118/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב ביצרון
מספר: 8/ 03/ 118/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקה מחדש, וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
ישוב: בצרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2763חלק32, 35, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 118חלוקת חלקה 137 גוש 2763שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1998תאריך פרסום: 31/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4718. עמוד: 1518. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/1998
פרסום להפקדה ברשומות30/07/1998תאריך פרסום: 30/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4667. עמוד: 4645. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1998.
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1998
קבלת תכנית18/11/1997