מושב בית הגדי מגרש 233

תוכנית 7/ מק/ 2136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בית הגדי מגרש 233
מספר: 7/ מק/ 2136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי בקוי בניין.
- שינוי בתכסית (ללא הגדלת זכויות בניה).

עיקרי ההוראות:
- שינוי קו בניין
צדדי מצד מגרש 234 ל- 2.8 מ' במקום 3.0 מ'.
צדדי מצד מצגרש 232 ל- 2.9 מ' במקום 3.0 מ'.
בחזית קדמית, לצד שטח ציבורי ל- 1.8 מ' במקום 4.0 מ'.
- שינוי תכסית (כיסוי קרקע) ל- % 60 במקום % 35 משטח המגרש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבבית הגדי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ במ/ 156הרחבת מושב בית הגדיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר11/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201002611/11/2010