מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.

תוכנית בר/ 138/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.
מספר: בר/ 138/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים א2 (בעלי מקצוע) לאזור מגורים א3 (בתי מגורים חד משפחתיים).
ב. שינוי ייעוד מאזור מגורים א2 (בעלי מקצוע) לשטח ציבורי פתוח.
ג. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים.
ד. קביעת הוראות וזכויות בניה במגרשים החדשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה

תיאור המיקום:
בתכנית המגרשים לחלוקה כלולים השטחים לפי הפרוט הבא:
גוש 4726: חלקות בשלמות 26,27 - שהם מגרשים 91,92 ע"פי תב"ע בר/ 138/ 2.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4725חלק2-16
4726חלק2-61
4728חלק2-53
4729חלק2-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.שינוי
תוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 2שינוי
תוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1233. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5579. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה20/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/06/2005
קבלת תכנית11/04/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה