מושב בית חנן - הקטנת קוי בנין

תוכנית בר/ מק/ 152/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בית חנן - הקטנת קוי בנין
מספר: בר/ מק/ 152/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקטנת קו בנין צדדי לחניה מ- 3.00 מ' ל- 1.40 מ' והקו האחורי מ- 5.00 מ' ל- 1.00 מ' כמסומן בתכנית.
ב. הקטנת קו צדדי למבנה קיים מ- 3.00 מ' ל- 1.28 מ' כמסומן בתכנית.
ג. הקטנת קו בנין קדמי של בית המגורים מ- 5.00 ל- 4.60 - 4.40 כמסומן בתכנית.
ד. הקטנת קו בנין קדמי לפרגולות מ- 5.00 מ' ל- 1.25 מ' כמסומן בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנןבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק141
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. עמוד: 4199. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. עמוד: 2109. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר08/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200301408/04/2003