מושב בית עזרא (8/ 03/ 113)

תוכנית ד/ 682

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בית עזרא (8/ 03/ 113)
מספר: ד/ 682
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
2. קביעת יעדים ואיזורים.
3. ביטול תכניות בנין ערים קימות מס' ע/ 39.
4. ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזרא

תיאור המיקום:
ישוב בית עזרא,מועצה אזורית באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2521חלק2-3
2522חלק2-28
2523חלק2-49
2524חלק2-32
2525חלק2-43
2526חלק2-4, 6-8
5201חלק3-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/06/1970תאריך פרסום: 04/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1632. עמוד: 2207. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים24/05/1970תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1970. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/1970
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1970תאריך פרסום: 22/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1595. עמוד: 1123. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1970תאריך פרסום בעיתון: 14/01/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1970. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בהפקדה17/11/1969
קבלת תכנית17/10/1969