מושב בית שקמה

תוכנית 6/ 03/ 127/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: מושב בית שקמה
מספר: 6/ 03/ 127/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים, על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןבית שקמה

תיאור המיקום:
ישוב: בית שקמה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2572חלק30-37, 58-59, 6162-63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/02/1994תאריך פרסום: 03/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4189. עמוד: 2007. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים28/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/01/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/11/1993
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1993
פרסום להפקדה ברשומות03/06/1993תאריך פרסום: 03/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4117. עמוד: 3147. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1992תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה27/01/1992
קבלת תכנית16/09/1991