מושב בלפוריה- שכונת בנים

תוכנית ג/ 16023

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: מושב בלפוריה- שכונת בנים
מספר: ג/ 16023
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנון מחודש של שטח שאושר לבניה,חלוקתו למגרשי בניה ולדרכי גישה.
ב. עריכת תכנית איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים וחלוקה למגרשי בניה.
ג. קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח, על מנת לאפשר הוצאת היתרי בניה לפי סעיף 145 ז' לחוק,
ד. הקטנת מרווח בניה מכביש 60 ,מ 100 מ' ל- 68 מ'.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א2' ( חלוקה למגרשי בניה והתוית דרך גישה לכל מגרש).
ב. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה - קביעת : צפיפות,מרוחי בניה,גובה בנינים,
ד. הקלה במרווח בניה מכביש 60 לאזור מגורים למרחק 68 מ'.
ה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריהבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16718חלק10, 13, 15-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1631מושב בלפוריהשינוי
תוכניתתממ/ 2תכנית מתאר למחוז הצפוןאישור ע"פ תמ"מ
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2185. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות28/07/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5823. עמוד: 3545. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2006
קבלת תכנית08/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה